Meltrana OÜ
Firmast

Firmast


Meltrana OÜ pakub maasulatusseadmete renti.

Seade suudab katta ca 400 m2 pinda. Ulatust mõjutab pinnase reljeef, ehitiste eripärasused n. ruumide, postide, vundamentide jms. suurus ja asetus objektil.

Seadme efektiivsus sõltub:


  • pinnase liigist
  • lumest/jääst pinnasel
  • külmumissügavusest
  • õhu temperatuurist
  • kas tegemist on välis- või siseobjektiga
  • niiskusest pinnases
  • muudest teguritest

-